Latin iratolvasás cikksorozat II.: Szóösszevonások

Latin iratolvasás cikksorozat II.: Szóösszevonások

Ebbe a kategóriába sorolunk most az egyszerűség kedvéért minden olyan rövidítésformát, amely a szavak belsejében fordul elő, tehát nem tárgyaltuk a rövidítések alatt.

1. kettős mássalhangzók rövidítése

2. szóspecifikus összevonások


Nézzük is a példákat mindkettőre!

1. nazális mássalhangzó rövidítése

A nazálisok (n, m) esetén volt szokás kettő helyett egyet írni vagy kihagyni a nazálist és a szó fölött vízszintes vonallal jelölni a rövidítést. Ez gyakorlatilag ugyanaz az elv, mint a szó végi -m rövidítése, amelyről itt írtunk. Egyik példánkban rövidítik a kettős és a szóvégi m-et, másikban az -mn- helyett írnak csak m-et.

comendacione = commendacionem (ajánlást)
omem = omnem (mindet)

Figyeljük meg, hogy a commendacionem szónál az összevont m fölé tartozó vonal „elcsúszott” balra. Az omnem szónál körülbelül a kihagyott n helyén van a rövidítést jelző vonal közepe.

2. szóspecifikus összevonások

Ezek a régen gyakran használt, mindenki által ismert szavakban fordulnak elő. Általában jelölték az összevonást a szó fölötti vízszintes vagy ívelt vonallal.

A kutatók leginkább a következőkkel találkozhatnak:

cottus = comitatus (vármegye)

eppus = episcopus (püspök)

Trannia = Transylvania (Erdély)

Nro = numero (szám)

nra = nostra (miénk)

vra = vestra (tiétek)

dnus = dominus (úr)

poss/possio = possessio (birtok, falu)

Mattas = Majestas (Felség)

gralis = generalis (általános, teljes)

ecclia = ecclesia (egyház)

pttus = praetitulatus (fent nevezett)

lra = libera (szabad)

ctte = civitate (városban)

judlium = judex nobilium (szolgabíró)

jurassor = juratus assessor (esküdt ülnök)

judria = judiciaria (bírósági)

incattus = in causam attractus (alperes)

És így néznek ki ezek kézírással:

cottu = comitatu
dno = domino
Eccleae = ecclesiae
Eppus = episcopus
nr = noster
in Lra Regiaq₃ Citte = in libera regiaque civitate
Ao dni = anno domini
Pttae DVrae = praetitulatae dominationis vestrae (fent nevezett uraságotoknak)
Possne = possessione
Tranniae = Transylvaniae
in possioe = in possessione
Sua Mattas = sua majestas

Örömmel várjuk a visszajelzéseket a cikk alapján megfejtett szavakról és a még kérdéses rövidítésekről itt és facebook oldalunkon is!