Adatkezelési tájékoztató

1.Adatkezelő neve, címe, elérhetősége:

a mi cégünk:

Genealogia Kft

2030 Érd, Folyondár u. 59.

email: judit@historiaforditas.hu

facebook/messenger: Historia Fordítás

adósz.: 24765569-2-13

cégjegyzéksz.: 13-09-167050

 

Egyes tevékenységeinkhez (hírlevélküldés, megrendelés, számlázás) adatfeldolgozókat, azaz automata rendszert, számlázóprogramot, bankszámlákat, könyvelőt, tárhelyszolgáltatót veszünk igénybe, ezek cégadatai:

 • Salesautopilot Kft., 1089 Budapest, Golgota u. 3., cégjegyzékszám: 01-09-286773, statisztikai számjel: 25743500-5829-113-01; adószám: 25743500-2-41
 • PayPal (Europe) S.à r.l. (L-1150 Luxemburg)
 • Octonull Kft., 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., Cégjegyzékszám: 01 09 198177, adószám: 25073364-2-42
 • tárhelyszolgáltató: Profitárhely Kft, 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23., Cégjegyzékszám: 03-09-121889, adószám: 23173080-2-03, adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74049/2014
 • Slága Andrea e.v. könyvelő, 1213, Budapest Hajós utca 4/A, Adószám: 68037011-1-43

Adatait kérésére a megrendelés teljesítése után töröljük, soha nem adjuk el, nem továbbítjuk egyéb cégeknek!

 

2. Kezelt adatok köre

– ingyenes anyag letöltése/hírlevélfeliratkozás esetén: keresztnév, email-cím

– letölthető termék és szolgáltatás megrendelése esetén:  teljes név, számlázási adatok, telefonszám, email-cím, cég esetén adószám

– fizikai termék megrendelése esetén: teljes név, számlázási adatok, telefonszám, email-cím, cég esetén adószám, postacím

3.Adatkezelés célja:

 • hírlevélküldés, ajánlatok küldése
 • szolgáltatás, megrendelések teljesítése és számlázás,
 1. Adatkezelésben érintettek köre: az adatok megismerésére csak cégünk munkatársa és a folyamatban szükségesen közreműködő cég jogosult, nem adjuk tovább egyéb félnek az adatokat
 2.  Az adatkezelés időtartama:
 • az adatokat alapvetően határozatlan ideig tároljuk, de kérésre 36 órán belül töröljük
 • az ingyenes anyagot letöltő, de a hírlevélre nem feliratkozó adatait 30 napig tároljuk, majd töröljük
 1. A felhasználó emailben kérheti kezelt adatai megtekintését, módosítását vagy törlését
 2. Válaszadás: munkanapokon 36 órán belül
 3. Adathordozhatósághoz való jog:GDPR20. §-a szerint az érintett jogosult az általa rendelkezésünkre bocsátott adatait megkapni:
 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
  technikailag megvalósítható
 • kivéve: közérdekű, vagy
  közhatalmú jog gyakorlása
  céljából végzett adatkezelés

9.. Az Önök adatainak biztonsága érdekében mi nem nyitunk meg ismeretlen leveleket, nem töltünk le gyanús szoftvereket, nem használunk ismeretlen pendrive-ot. Ön se tegye!

Windows tűzfalat és Avast vírusírtót használunk.

10. A rendelet szerinti adatkezelési dokumentációs kötelezettségünknek eleget teszünk a Salesautopilot rendszerében:

“(2) Minden adatfeldolgozó és – ha van ilyen – az adatfeldolgozó képviselője nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról; a nyilvántartás a következő információkat tartalmazza:
a)
az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei, és minden olyan adatkezelő neve és elérhetőségei, amelynek vagy akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár, továbbá – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó képviselőjének, valamint az adatvédelmi tisztviselőnek a neve és elérhetőségei;
b)
az egyes adatkezelők nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
c)
adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása, beleértve a harmadik ország vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdése szerinti továbbítás esetében a megfelelő garanciák leírása;
d)
ha lehetséges, a 32. cikk (1) bekezdésében említett technikai és szervezési intézkedések általános leírása.”

 

Kérdéseire szívesen válaszolunk, írjon nekünk az judit@historiaforditas.hu címre!