Általános szerződési feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételeink („ÁSZF”) tartalmazzák a Genealogia Kft. (székhely: 2030 Érd, Folyondár u. 59., adószám: 24765569-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

Genealogia Kft.
Cégjegyzékszáma: 13-09-167050
Adószáma: 24765569-2-13
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

és

Babcsányi Judit Ildikó egyéni vállalkozó
Adószám: 77535067 – 1-33
Okmányirodai nyilvántartási szám: 53305983

A szolgáltatók székhelye: 2030 Érd, Folyondár u. 59.

A szolgáltatók elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: judit@historiaforditas.hu

Telefonszáma:  +36 30 9143990

Adatvédelmi nyilvántartási száma: nem kötelezett bejelentésre

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: Profitárhely Kft., 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23

és SalesAutopilot Kft., 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4.

 

Adatkezelési szabályainkat itt találja: https://historiaforditas.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatályos: módosításig.

1.3. Weboldalunkat, mint szerzői jogi művet szerzői jogi védi! Sem részben, sem egészben nem használható fel engedélyünk nélkül.

1.4. Rendelkezésre állás: munkanapokon legfeljebb 36 órán belül válaszolunk az emailekre, messenger üzenetekre.

1.5. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre: Fordítás, regesztázás, átírás, tanácsadás, iratfotó, szkennelés, levéltári kutatás, oktatás, könyv, előadás

1.6. A szolgáltatások online vagy személyesen is megrendelhetők. Az árak 27 % Áfát tartalmaznak.

1.7. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. Az egységáras termékek/szolgáltatások (regesztázás, könyv, tanfolyam, tanácsadás) azonnal megrendelhetők a Salesautopilot Kft. automatizált rendszerében a megrendelő adatainak kitöltésével. Az átírás, fordítás, összefoglalás, kutatás szolgáltatások megrendelése árajánlatkéréssel kezdődik, aztán megírjuk a további teendőket (megrendelőlap kitöltése, fizetés).

1.10. Adatbeviteli hibák kijavítására vonatkozó lehetőségek (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.):  az info@historiaforditas.hu címre írt emailben. 

Mivel a szolgáltatások megrendelése fizetési kötelezettséggel jár, csak idő- és munkaarányosan tudjuk visszatéríteni a még nem elvégzett szolgáltatás árát. Ezért kérjük, azonnal jelezze változtatási szándékát.

1.11. Fizetés és szállítás

Fizetési lehetőségek:

  • banki átutalás,
  • PayPal,
  • időpontegyeztetéssel esetleg személyesen,
  • Barion bankkártyás fizetés: az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Szállítási módok: online fájfeltöltés, email, postai vagy személyes

1.12. Megrendelésének megérkezését elektronikus úton visszaigazoljuk munkanapokon 36 órán belül.

1.13. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 16 óra között történik

1.14. Teljesítési határidő: azonnal letölthető termékek, ill. árajánlattéttelkor/megrendeléskor egyeztetve

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga:

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében

  • termékek esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg (Korm. rendelet 4. § (1) bek.)
  • a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától számított 14 napon belül, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig (Korm. rendelet 4. § (2) bek. a) pont),
  • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától 8 munkanapon belül, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig (Korm. rendelet 4. § (2) bek. b) pont), és
  • a fogyasztó írásban történő elállása esetén elegendő, ha nyilatkozatát az elállási határidőn belül elküldi (Korm. rendelet 4. § (4) bek.), és
  • a vállalkozás a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül fizeti vissza (Korm. rendelet 4. § (5) bek.)

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete: ha nem elégedett termékeinkkel e-könyv esetén a letöltéstől számított 14 napon belül, ill. online-tanfolyamaink esetén azok ajánlott időtartamának végéig visszakérheti az árat, amelyet 7 napon belül visszautalunk. Ez alól kivétel az elvégzett egyedi szolgáltatás (regesztázás, átírás, fordítás, összefoglalás, tanácsadás, kutatás), ezeknél az elvégzett munka árát ki kell fizetni, indoklás nélküli elállás nem lehetséges, csak minőségi kifogás. Mivel a szolgáltatások megrendelése fizetési kötelezettséggel jár, csak idő- és munkaarányosan tudjuk visszatéríteni a még nem elvégzett szolgáltatás árát. Ezért kérjük, azonnal jelezze változtatási szándékát.

Panaszkezelés

1.19. A fenti székhely a személyes panaszügyintézés helye

ügyfélszolgálatilevelezési cím: judit@historiaforditas.hu

telefonszám: +36 30 9143990

1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Az illetékes, Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségét itt találja:

http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes

Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budaörsi Járásbíróság illetékességét.

Érd, 2018. június 4.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com