Költői véna – gyöngyszemek az anyakönyvben

Kedves kutatótársunk, Békefi Miklós hívta fel a figyelmet ezekre a kivételes halotti anyakönyvi oldalakra:


(Felsőszölnök, 1789)

A kis nyilak és számok az elhalálozásra használt különböző kifejezéseket jelölik. Igen, az 51 számozott sorban majdnem mind különbözik! Előttük és utánuk a szokásos obiit és sepultus/-a est is előfordul.

Íme a használt variációk latinul és magyarul (a kép szerinti sorrendben, úgyhogy iratolvasást is lehet gyakorolni vele):

obiit elment
raptus est elragadtatott
vivere desiit az élést bevégezte
migravit eltávozott
emarcuit elhervadt
vitae metam attigit elérte élete végét
emarcuit ut flos elhervadt mint egy virág
mortuis assotiatus est a halottakhoz csatlakozott
emarcuit ut flos elhervadt mint egy virág
vivere recusavit megtagadta az életet
a morte praeventa est legyőzte a halál
mortis praeda facta est a halálnak áldozatul esett
vivere recusavit megtagadta az életet
emarcuit elhervadt/elhalványult
a morte praeventa est legyőzte a halál
aeterna petiit az örökkévalóságba indult
sublata est felemeltetett/elvitetett
vivere recusavit megtagadta az életet
emarcuit elhervadt
post priorem obiit az előző után elhunyt
soti…s factus est (ez bizonytalan, segíteni ér, ha valaki érti)
mortis praeda facta est a halálnak áldozatul esett
a morte depasta est felemésztette a halál
vivere recusavit megtagadta az életet
raptus est elvitetett
decessit elhalálozott
vivere abnegavit nem akart tovább élni
mortis preda factus est a halálnak áldozatul esett
migravit eltávozott
post priorem properavit az előző után sitetett
cursum vitae finivit élete folyását befejezte
emarcuit elhervadt
sprevit mundum elvetette a földi világot
rapta est elvitetett
renuit vivere megtagadta az életet
raptus est elvitetett
mortis praeda facta est a halálnak áldozatul esett
rapta est elvitetett
a morte devictus est a haláltól legyőzetett
mortis telo icta est a halál dárdájától sújtatott
a morte praeventus est legyőzte a halál
praeda mortis facta est a halálnak áldozatul esett
fatis cessit megadta magát a végzetnek
aeterna petiit az örökkévalóságba indult
mundo abrenuntiavit lemondott a világról
emarcuit elhervadt
mundo valedixit elbúcsúzott a világtól
aeterna petiit az örökkévalóságba indult
vitam cum morte commutavit az életet halálra cserélte
vivere recusavit megtagadta az életet
a morte depastus est felemésztette a halál
mortis sententiam subiit alávetette magát a halál ítéletének
sepultus, -a est eltemettetett

Miklósnak még egyszer köszönjük a forrást!

 

Jó szórakozást és kutatást kíván

Judit és István

a Historia Fordítástól

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com