Faluból pogány?

Faluból pogány?

 

A latin pagus szó falut jelent.

A latin paganus szó pogányt jelent.

Mezőgazdasági munkák ábrázolása

Vajon ez véletlen? Vagy összefügg a két szó etimológiailag?

A paganus = falusi jelentés már a kereszténység kialakulása előtt is kapott átvitt értelmet, mégpedig a római katonaságnál. Az újoncokat, esetleg civileket hívták így. És „természetesen” – mint minden városiasodó társadalomban – már megkapta a műveletlen mellékzöngét is.

Amikor aztán a Római Birodalomban elterjedt a kereszténység, először a városiak tértek át. Egy darabig a városiak már többségükben keresztények voltak, vidéken pedig még a régi római vallást követték. Ekkor fejlődött a szó jelentése még tovább, és lett a paganus pogány is. Egyes vélemények szerint közrejátszhatott a már meglévő katonai képzettársítás is: a városiak Krisztus katonái, a vidékiek civilek.

A latinból származik az angol pagan, a francia paien, az olasz és spanyol pagano, a szerb-horvát póganski, szlovén pogan, szlovák pohan.

A magyar pogányt vagy közvetlenül a latinból, vettük át az -us végződés levágásával (vö. angelus – angyal), vagy egy szláv nyelv közvetítésével érkezhetett (vö. cerasium – cresnja – cseresznye).

Felhasznált források:
https://www.etymonline.com/word/pagan
https://hu.wikipedia.org
A magyar nyelv történeti etimológiai szótára
sulinet.hu